Mor och dotter? Nej Vouges Queen Charmian ”Chanel” och Knattings Up-To-Date ”Charmina.

Chanel är knappt 1,5 år och Charmina är drygt 3 månader. Min förhoppning är att Chanel ska få många fina Charminavalpar i framtiden.

Nog är de ganska lika i alla fall våra charmtroll.

Kram