Har kapat Kickis blogg!!!

Vems är de röda byxorna?

Första rätta svar belönas med en kram i Avesta.

Rolf